JONGSTE NUUS • LATEST NEWS

2020-Poësiekompetisie: Belangrike kennisgewing

Weens die nasionale Covid-19-inperking is die kalender vir Kreatio en Groep 7 Drukkers se 2020-poësiekompetisie aangepas. Die skedule met die aangepaste datums volg hieronder. 

  1. Inskrywings het op 17 April 2020 gesluit (voorheen 31 Maart 2020).
  2. Gelukwensing: gedigte wat vir publikasie in die bloemlesing Kreatio in motu aanvaar is (e-posse is uitgestuur tussen 24 en 30 April 2020).
  3. Die Top 20-kortlys is op 4 Mei 2020 bekendgemaak.
  4. Die Top 3 word op Vrydag 5 Junie 2020 bekendgemaak (voorheen 3 Julie 2020).
  5. Die bloemlesing Kreatio in motu sal vanaf Vrydag 3 Julie 2020 beskikbaar wees vir bestellings. Kommunikasie sal tussen Kreatio en die deelnemende digters tydens Junie 2020 via e-pos geskied.
  6. Geen byeenkoms/funksie sal plaasvind nie. Alle handelinge en reëlings sal aanlyn geskied. Hou gerus Kreatio se webtuiste en Facebook-blad dop om op hoogte te bly. 

Dankie vir jou deelname, begrip en geduld.

2020-Poësiekompetisie: Top 20

Klik hier om die Top 20-gedigte van Kreatio en Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd te lees. Baie geluk aan elke digter wat op die Top 20-kortlys skitter!

#SterkerSaam-veldtog

Kreatio se #SterkerSaam-veldtog het afgeskop! Klik hier en ondersteun plaaslike skrywers en digters. Verskeie gratis e-boeke is ook beskikbaar!

Kreatio in motu

KREATIO IN MOTU (vertaal: "Kreatio in beweging" / "Kreatio in motion"): 73 digters; 130 gedigte; een bundel. Baie geluk aan elke digter! Klik hier om te sien wie se werk in Kreatio se bloemlesing opgeneem word. Baie dankie aan elkeen wat aan Kreatio en Groep 7 Drukkers (Pry) Ltd se 2020-poësiekompetisie deelgeneem het.

Die 2020-poësiekompetisie is nou gesluit

Baie dankie vir jou deelname! Ons het meer as 400 inskrywings ontvang. Indien jou gedig(te) vir publikasie in die bloemlesing aanvaar is, sal jy tussen 20 April en 1 Mei 2020 'n e-pos ontvang. 

Thank you for your participation! We received more than 400 entries. If your poem(s) has been accepted for publication in the anthology, you will receive an email between 20 April and 1 May 2020.

Poetry Competition: Celebrating 350 entries!

Thank you for entering the Kreatio and Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd poetry competition! If you're not participating yet, then go for gold by clicking here. English and Afrikaans poets are welcome to enter.

#Poësiekompetisie - Sluitingsdatum skuif na 17 April 2020

Kreatio en Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd se 2020-poësiekompetisie word verleng tot 17 April 2020. Deelnemers wat reeds ingeskryf het, is ook welkom om een ekstra gedig in te skryf! Klik hier vir meer inligting, die aanlyn inskrywingsvorm en die kompetisiereëls. 

#Poësiekompetisie - Algemene vrae

Ons antwoord graag die volgende algemene vrae oor Kreatio en Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd se 2020-poësiekompetisie. Belangrike datums word ook in hierdie skrywe vervat ten opsigte van die kompetisie, en elke deelnemer moet hulle daarvan vergewis. Klik hier om die artikel te lees. Die artikel is opgedateer met die nuwe datums.

Poetry Competition: Celebrating 150 entries!

Thank you for entering the Kreatio and Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd poetry competition! If you're not participating yet, then go for gold by clicking here. English and Afrikaans poets are welcome to enter.

Ink Skryf in Afrikaans: Kreatio is 'n borg

Hierdie is geen fabel nie! Kreatio borg met trots die "Fabels"-afdeling van Ink Skryf in Afrikaans se digkompetisie. Klik hier vir meer inligting oor dié kompetisie. Kreatio is slegs 'n borg en op geen ander wyse betrokke by die organisering en beoordeling van hierdie digkompetisie nie. Kontak gerus vir Anzé Bezuidenhout by skryfafrikaans@ink.org.za vir navrae.

#VrydagVers • #FridayVerse

GRATIS BLOOTSTELLING: Wil jy graag jou gedig op Kreatio se Facebook-blad sien? Stuur jou gedigte (maksimum twee gedigte; nie meer as 12 versreëls elk nie) aan info@kreatio.co.za. Ons deel elke Vrydag 'n nuwe digter se werk op ons Facebook-blad. Onthou om aan te sluit by Kreatio se Facebook-blad.

FREE EXPOSURE: Would you like to see your poem on Kreatio's Facebook page? Send your poems (maximum two poems; not exceeding 12 lines each) to info@kreatio.co.za. We share a new poet's poem on our Facebook page every Friday. Remember to like us on Facebook.

2020-poesiëkompetisie • 2020 poetry competition

Kreatio se kompetisie in samewerking met Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd het amptelik afgeskop! Afrikaanse en Engelse digters is welkom om in te skryf. Klik hier vir meer inligting.

Kreatio in affiliation with Groep 7 Drukkers (Pty) Ltd's competition has kicked off officially! Afrikaans and English poets are welcome to enter. Click here for more information.