Omseil die dubbele ontkenning in poësie

Dubbele ontkenning of dubbelontkenning

Definisie volgens Wikipedia:

'n Dubbele ontkenning is 'n sinskonstruksie wat twee vorme van ontkenning bevat. In Afrikaans en in ander tale soos Frans en in Slawiese tale is die dubbele ontkenning verpligtend en meestal die enigste korrekte vorm.


Voorbeelde

Voorbeelde van dubbele ontkenning in Afrikaans ("nie ... nie"):

 • Ek het dit nie gedoen nie.
 • Ek verstaan nie alles nie.
 • Afrikaans is nie 'n moeilike taal nie.
 • Ek het nie geweet dat hy op pad is nie.
 • Ek het geweet dat hy nie sou kom nie.
 • Sy sal nie kom nie, want sy is by haar ma.

Ander voorbeelde met niemand, niks, geen, nêrens, nooit, geensins, g'n en nimmer

 • Daar is geen nuus nie.
 • Dit het ek nog nêrens gesien nie.
 • Hy het nooit sy broer vergewe nie.
 • Niemand wou dit doen nie.
 • Dit sal nooit gebeur nie.
 • Ons het g'n motors op die pad gesien nie.
 • Niemand sien niks nie.

Die dubbele ontkenning in Afrikaans is egter nóg van Maleisiese nóg van Franse oorsprong, maar is reeds in die Nederlandse dialekte waarvan Afrikaans gestam het teenwoordig.


Nederlands

As 'n dubbele ontkenning in Standaard Nederlands gebruik word dan versterk die tweede ontkenning meestal die betekenis van die sin met eerste ontkenning. 

As voorbeeld:

Ik heb nooit geen dorst.

beteken

Ik heb echt nooit dorst.


Tog is daar nog 'n tweede moontlikheid. Met die juiste intonasie kan die sin hierbo ook geïnterpreteer word as:

Ik heb altijd dorst.


Hoe omseil ons die dubbele ontkenning in gedigte?

Gedigte maak gebruik van subtiele taal; dit is bittermin dat die digter sommer direk op die man af gaan skryf, dus maak ons gebruik van beeldspraak, stylfigure en natuurlik sinonieme, antonieme en 'n uitgebreide woordeskat.


Kom ons kyk gou na die volgende paar versreëls:

DUBBELE ONTKENNING

OMSEIL DUBBELE ONTKENNING

ek wil nie meer vir jou skreeu nie

my stem weier om verder te skreeu

al sien jy my nie meer nie

al staar jy blind na my

ek weet nie meer wat om te doen nie

moedeloosheid kom hang om my skouers 

en ek het nie meer trane om te huil nie 

en my trane verdroog in erosieslote


Deur woordeskat, stylfigure en beeldspraak is die dubbele ontkenning weggeskryf en is dit nie steurend ten opsigte van ritme, enjambement of dan uiteindelik rym (sou jy rym gebruik) nie.


Ons val baie vinnig terug na die Engelse gebruik en dan maak ons dit af as digterlike vryheid (poetic licence).


Definisie

poetic licence

noun
the freedom to depart from the facts of a matter or from the conventional rules of language when speaking or writing in order to create an effect. "he used a little poetic licence to embroider a good tale"


Wees egter baie versigtig. Om die dubbele ontkenning weg te laat is NIE digterlike vryheid NIE, dit is 'n gebruik waarin ons verval het as gevolg van die invloed van Engels. Sou jy egter die dubbele ontkenning ontken, en dit bring waarde tot jou reël of strofe dan kan dit toegepas word, met verwysing na die definisie ''in order to create an effect''.


Om die dubbele ontkenning weg te laat omdat dit die rympatroon beïnvloed, is NIE OM 'N SEKERE GEVOEL OF ATMOSFEER TE SKEP NIE. 


Probeer kreatief te skryf en sê wat jy wil sê sonder om dit te sê.