Baie dankie vir die opwindende deelname. Hierdie kompetisie is nou gesluit. 

Die toptwintig (nie topvyftien soos oorspronklik genoem nie) sal Vrydag 16 April 2021 onthul word. Hou gerus ons Facebook-blad en webtuiste dop. 

Die toptwintig kortverhale sal in die kortverhaalbundel ''Komieklike Kortverhale'' opgeneem word. Dié skrywers sal die geredigeerde weergawe vir goedkeuring ontvang voor publikasie. 

Voorafbestellings vir dié publikasie sal 30 April 2021 open. Die wenners (topvyf) sal dan ook bekendgemaak word. 

Die kortverhaalbundel ''Komieklike Kortverhale'' sal einde Junie/begin Julie amptelik vrygestel word.

Skryfkompetisie: Inligtingsblad

Kreatio bied 'n Afrikaanse skryfkompetisie Komieklike Kortverhale aan! Groot pryse geborg deur Groep 7 Drukkers, Kreatio en Ink Skryf in Afrikaans is op die spel.

Jou kortverhaal moet uit 1 600–3 000 woorde bestaan en dit moet 'n humoristiese ondertoon hê wat die leser sal laat lag. Terselfdertyd moet dit aan die basiese riglyne van 'n kortverhaal voldoen. Klik hier om Kreatio se artikel oor kortverhale te lees, en gebruik dit as 'n riglyn.

PRYSE OP DIE SPEL

Eerste plek

 • Druk van 50 kortverhaalbundels deur Groep 7 Drukkers.
 • Volledige manuskripvoorbereiding en buitebladontwerp deur Kreatio.
 • Bemarking op Kreatio se aanlyn boekwinkel en webtuiste.
 • Aanlyn afrondingskursus: Kortverhale.

Tweede plek

 • Druk van 10 kortverhaalbundels deur Groep 7 Drukkers.
 • Volledige manuskripvoorbereiding en buitebladontwerp deur Kreatio.
 • Bemarking op Kreatio se aanlyn boekwinkel en webtuiste.
 • Aanlyn afrondingskursus: Kortverhale.

Derde plek

 • Druk van 5 kortverhaalbundels deur Groep 7 Drukkers.
 • Volledige manuskripvoorbereiding en buitebladontwerp deur Kreatio.
 • Bemarking op Kreatio se aanlyn boekwinkel en webtuiste.
 • Aanlyn afrondingskursus: Kortverhale.

Vierde plek

 • Aanlyn Kreatio-skryfkursus: Kortverhale.
 • Kreatio-geskenkbewys ter waarde van R1 000.
 • 12-maande lidmaatskap op Ink Skryf in Afrikaans ter waarde van R500.

Vyfde plek

 • Aanlyn Kreatio-skryfkursus: Kortverhale.
 • Kreatio-geskenkbewys ter waarde van R500.
 • 6-maande lidmaatskap op Ink Skryf in Afrikaans ter waarde van R250.   

Algemene kompetisiereëls

 1. Die kompetisie is oop vir enige skrywer, ongeag ouderdom of vorige publikasierekord.
 2. Deelnemers onder die ouderdom van 18 moet asseblief 'n toestemmingsbrief van 'n ouer/voog aan info@kreatio.co.za stuur.
 3. Geen voorheen gepubliseerde kortverhale, hetsy in drukskrif of op 'n webtuiste of op sosiale media, sal aanvaar word nie.
 4. Geen plagiaat sal geduld word nie. Indien die skrywer hom-/haarself daaraan skuldig maak, sal die inskrywing gediskwalifiseer word.
 5. Deelnemers en/of hulle ouers/voogde vrywaar Kreatio en die borge van enige eise van enige aard wat mag ontstaan uit deelname aan hierdie kompetisie.
 6. Die 30 beste kortverhale sal in die kortverhaalbundel, Komieklike Kortverhale, gepubliseer word. Deelnemers gee hiermee toestemming aan Kreatio ten opsigte van die gebruik van enige kortverhale wat vir hierdie kompetisie ingeskryf is en vir die gebruik in toekomstige publikasies. Die skrywer behou kopiereg en is welkom om die kortverhaal elders ook te publiseer.

Hoe skryf ek in? 

 1. Stuur jou inskrywing(s) na info@kreatio.co.za en maak seker dat jou dokumente aan die nodige vereistes voldoen.
 2. Elke inskrywing moet apart ingestuur word.
 3. Bewys van betaling van die inskrywingsfooi moet jou inskrywing(s) vergesel en ook na info@kreatio.co.za gestuur word.

Formaat van inskrywings 

 1. Elke inskrywing moet in 'n aparte Microsoft Word-dokument gestuur word. Geen PDF-dokumente sal aanvaar word nie. Kortverhale wat nie aan riglyne voldoen nie, sal gediskwalifiseer word.
 2. Lettertipe: Arial (12 punt)
 3. Lynspasie: 1,5
 4. Bladgrootte: A4 met normale kantlyne
 5. Lengte: 1 600 tot 3 000 woorde per kortverhaal
 6. Dui asseblief die volgende op die eerste bladsy van jou dokument aan:
 • Jou naam en van
 • Jou ID-nommer
 • Jou e-posadres en selfoonnommer
 • Die titel van jou kortverhaal

Inskrywingsfooi 

 1.  'n Inskrywingsfooi van R50 per kortverhaal is betaalbaar.
 2. Die aantal inskrywings per deelnemer is nie beperk nie.
 3. Bankbesonderhede vir inskrywingsfooie:
 • Naam: Kreatio
 • Bank: FNB
 • Tipe rekening: Tjek
 • Rekeningnommer: 628 2511 8343
 • Takkode: 230 234

Beoordeling 

 1. Die inskrywings is onderhewig aan keuring.
 2. 'n Onafhanklike paneel beoordeel die kortverhale. Die beoordelaars se besluit is finaal, en geen verdere korrespondensie sal gevoer word nie.
 3. Beoordelaars, organiseerders, lede van die Kreatio-span, alle borge en hulle families mag nie aan hierdie kompetisie deelneem nie.
 4. Geen korrespondensie sal gevoer word nadat die kortverhaal ingedien is nie. Kortverhale mag nie verander word nadat hulle ingeskryf is nie.

Sluitingsdatum

 1. Die sluitingsdatum is 31 Maart 2021 om 23:59. Geen inskrywings sal daarna aanvaar word nie. Alle inskrywings en betalingsbewyse moet voor die sluitingsdatum na info@kreatio.co.za gestuur word.
 2. Jou inskrywing in die kompetisie beteken dat jy alle bogenoemde reëls aanvaar, en jy gee toestemming dat jou kortverhaal spel- en taalversorging mag ondergaan sou Kreatio besluit om jou kortverhaal te publiseer.