SELFPUBLIKASIE


Daar is baie mense wat teen selfpublikasie gekant is, want die noodsaaklike kennis en leiding word nie aldag vir die selfpubliserende skrywer of digter beskikbaar gestel nie. 

Kreatio se visie is om die stigma, dat selfgepubliseerde werk van minderwaardige gehalte is, te blus. Dit is ons passie om aan die selfpubliserende skrywer of digter ook 'n stem te gee, en sodoende 'n droom te help bewaarheid. 

Waarom het selfpublikasie 'n slegte naam in die skryfbedryf?

Meeste skrywers en/of digters volg nie die roete van professionele proeflees en taalversorging nie. Baie drukkerye gebruik sommer selfaangestelde proeflesers, wat geen taalkennis agter hulle name het nie, spelfoute word dan (dalk) gewysig, maar die taalversorging gaan verlore. Die eindproduk beskik ook nie oor die volle potensiaal nie. 

Goeie gehalte redigering kan vier tot ses weke neem (selfs langer, afhangende van die dikte van jou boek). Dit is die belangrikste aspek van selfpublikasie. Dit kan egter ook een van die duurste aspekte wees, en juis daarom vermy baie selfpubliserende skrywers hierdie proses. 

Goedkoop selfpubliseer is duur selfpubliseer aan die einde van die dag, en jou naam kan groot skade ly.

Watter prosesse is noodsaaklik vir selfpublikasie van 'n boek/bundel?

 • Goeie gehalte proeflees en taalversorging
 • Die bladuitleg van die manuskrip
 • Die buitebladontwerp
 • Die ISBN-registrasie
 • Die goedkeuring van 'n proefboek
 • Die drukwerk (Kreatio beveel met trots Groep 7 Drukkers aan)
 • Effektiewe bemarking

Selfpubliserende skrywers en digters moet insette lewer by elke punt, soos hierbo genoem, en aktiewe kwaliteitbeheer oor elke stap van die proses hê.

Hoe vergelyk selfpublisering met tradisionele publisering?

VOORDELE: SELFPUBLISERING

 • Jy behou algehele kopiereg op jou skryfwerk
 • Die winste van jou verkope is 100% vir jou sak (daar is geen tantieme nie)
 • Jy het meer beheer oor jou skryfwerk en kreatiewe vryheid
 • Indien die regte kanale gevolg word, kan dit ook vir jou 'n leerproses wees (dit is belangrik om as skrywer of digter te groei)
 • Elke besluit in die proses is joune

NADELE: SELFPUBLISERING

 • Alle kostes is vir die skrywer se sak
 • Geen gratis redigering, bladuitleg, buitebladontwerp, drukwerk of bemarkingskrag nie
 • 'n Groter moontlikheid om 'n boek vol foute te publiseer (indien die regte kanale nie gevolg word nie)

VOORDELE: TRADISIONELE PUBLISERING

 • Wyer verspreiding en groter blootstelling (bemarkingskrag)
 • Redigering, bladuitleg, buitebladontwerp, drukwerk en bemarking is die uitgewer of publiseerder se verantwoordelikheid

NADELE: TRADISIONELE PUBLISERING

 • Dit kan ses tot agtien maande neem vir jou boek om vrygestel te word
 • Die uitgewer het die mag oor jou buiteblad en titel
 • Die skrywer ontvang 6% tot 25% tantieme wat meestal slegs twee keer per jaar uitbetaal word
 • Die kopiereg van jou boek of bundel behoort aan die uitgewer
 • Jy word nie by alle besluite aangaande jou publikasie betrek nie
 • Dit is moeilik om keuring te kry, want die uitgewer neem die risiko vir die sukses van jou boek se verkope


Hoe kan Kreatio tot voordeel van die selfpubliserende skrywer wees?

Kreatio bied leiding aan die skrywer om sy/haar manuskrip drukgereed te kry — vanaf die baadjie wat die boek aantrek tot by die inhoud en fynere detail. Kreatio dien as 'n vertoonvenster waarop ontluikende, sowel as bekende skrywers en digters, blootstelling en erkenning kan geniet. 

Kreatio se dienste sluit proeflees, redigering, taalversorging, vertaling, bladuitleg en omslagontwerp in. Ons stel ook 'n bemarkingsplan saam volgens die selfpubliserende skrywer se begroting. Effektiewe bemarking strek oor 'n verskeidenheid van platforms, en dit is noodsaaklik dat die selfpubliserende skrywer oor 'n bemarkingsbegroting beskik om suksesvolle verkope te verseker.

Soos Kreatio as 'n platform groei, ontwikkel ons ook maniere waar al ons kliënte gratis bemarking kan geniet. Kreatio beoog om te groei tot 'n platform, wat deurlopend nuwe geleenthede aan die selfpubliserende skrywer bied, sodat jy werklik jou skryfkuns kan uitleef!