Wonders van die Woord

Francois Terblanche en Patricia Viljoen verras ons met 'n nuwe boek – Wonders van die Woord


Francois gooi ons almal by die diep kant in met hierdie genre en dit kan as baie kontroversieel gesien word. Wonders van die Woord is 'n reis vir die nuuskieriges, dié met onbeantwoorde vrae, die filosowe en die wat graag iets nuut en vars onder oë wil kry. Geskiedenis en Wetenskap word langs die Skrif geplaas en elke vraag en stelling word uit 'n skriftelike oogpunt benader en antwoorde word in die Bybel gevind. Interessante feite, weerleggings en 'n vars uitkyk word verduidelik en blootgelê. 


Die gesprekke met God én oor God deur Patricia vind duidelike aanklank met Francois se deel en dié twee pasmaats vorm 'n geheel wat nie net vrae beantwoord nie, maar ook berusting, kalmte en vrede bring.


Wat wonderlik van Wonders van die Woord is, is dat jy nie saam hoef te stem nie, maar dit gaan jou beslis laat dink en dalk jou eie opinie en teorie tot lewe roep en dit is tog wat die Vader van ons vra, worstel met vrae en gedagtes en vind jou antwoorde in Hom.


In gesprek met Francois ...


Hoekom juis hierdie boek Wonders van die Woord, dit is in 'n heel ander kategorie van dit wat ons al uit jou pen ontvang het?

Ek glo nog altyd dat 'n skryftalent 'n geskenk van God is, hetsy poësie, geestelike skrywes, verhale, ensovoorts. Dit wat jy met daardie geskenk doen, is jou geskenk terug aan Hom. Skrywers is rentmeesters van hulle pennevrug en moet dit natuurlik ook met hulle lesers deel. Ek glo dat Wonders van die Woord 'n taak is wat die Here aan my en Patricia toevertrou het. My naam is nie Jona nie; daarom kon ek nie terugdeins van hierdie nuwe genre nie.

Hierdie boek is uit die oogpunt van Skrifbevestiging geskryf. Wat beteken christenskap vir jou?

Ek beskou nie christenskap as 'n godsdienstige tradisie nie, maar 'n verhouding met my Skepper. Sonder liefde is ons niks. Wanneer ons onsself en ons naaste liefhet, sal ons in elk geval nie geestelike beginsels (soos byvoorbeeld die tien gebooie) oortree nie. Die fondasie van my geloofsoortuiging is gebaseer op beginsels, wysheid en 'n liefdesverhouding.

Daar het geweldige navorsing plaasgevind, op Skrifgebied sowel as op die gebied van wetenskap. Wat het hierdie navorsingsreis vir jou beteken?

Ek het 'n breër konteks en baie juwele van die Bybel ontdek, maar ook baie nuwe en interessante kennis opgedoen oor die wetenskap en geskiedenis. Dit was 'n anderste, maar insiggewende en toereikende reis – vanaf die samestelling van die mens en die skepping tot die Ystydperk en profesieë. 

Wie is jou teikenmark, en verwag jy enige reaksie op die boek?

My teikenmark is die filosowe, die andersdenkendes, diegene wat leerbaar en oop is vir geestelike groei, die nuuskieriges en sommer net die wat soveel vrae oor die Bybel het. 

Alle reaksie tot op hede is darem positief, maar elke leser is 'n filosoof in sy/haar eie reg. Ek verwelkom enige terugvoer. Solank Wonders van die Woord die leser dieper argumente en gevolgtrekkings laat bepeins, is ek tevrede. 

Wat sal jou definisie vir Wonders van die Woord wees?

Ek glo dat Skrifbevestiging vir Geskiedenis en Wetenskap in hierdie boek ontmoet het. Ek en hulle drie het by 'n restaurant genaamd Konteks bymekaargekom en lekker saamgekuier. Patricia het by ons aangesluit en daar ontmoet hulle ook vir Geestelike Inspirasie en Getuienis wat sy saamgenooi het na die byeenkoms. Daaruit is Wonders van die Woord gebore. 


 

In gesprek met Patricia ...

Wat beteken Wonders van die Woord vir jou? 

Een woord: Gehoorsaamheid. Die Here werk deur twee siele wat kilometers uitmekaar bly en lê dieselfde begeerte in hulle harte. God gebruik nie perfekte mense om sy werk te doen nie. Hy neem ons gebrokenheid en maak dit perfek.

Hierdie boek is uit die oogpunt van Skrifbevestiging geskryf. Wat beteken christenskap vir jou?

Dat ek deur genade gered is. Ek het 'n Vader wat my nooit verlaat nie. Terwyl ons in 'n donker wêreld verkeer, is Hy die lig. Hy het vir my gesterwe, ek sal vir Hom lewe.

Jy gebruik baie stukkies van jou eie lewe tot bemoediging van ander. Hoekom voel jy dat jy deurlopend 'n getuienis moet lewer?

Die Woord sê in Lukas 19:40: "En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep." 

My getuienis is 'n bemoediging vir ander. As God dit vir my gedoen het, kan en sal Hy dit ook vir jou doen.

Wie is jou teikenmark, en verwag jy enige reaksie op die boek?

Ek dink enige boek wat ooit geskryf is, moet 'n reaksie uitlok, waarom anders skryf 'n mens? My teikenmark is enigiemand wat al ooit gewonder het of God met jou praat, en of Hy jou ooit antwoord. Ons lewe in 'n tyd waarin die wêreld op sy dak staan. Alles is in chaos gedompel en daar was nog nooit soveel ellende nie. Swaarkry, verlies, seerkry ... Dit alles seëvier in 'n wêreld waar mense wonder: "Wat nou?" My hoop is dat elkeen wat hierdie boek lees nuwe hoop en geloof sal ontdek. Dat die vlamme weer hoog sal brand vir Christus en elkeen sal besef dat Hy nog steeds op die troon sit.

Wat sal jou definisie vir Wonders van die Woord wees?

God can still surprise. His wonders never cease to amaze me. 

Francois is nie net 'n medeskrywer (vir wie ek altyd nog die hoogste agting het) nie; hy is ook 'n vriend. Om enigiets saam met hom aan te pak is 'n plesierrit. Hy het die vermoë om jou idees baie fyn te lees en te help omskep in realiteit. Ons siele praat met mekaar, ons verstaan mekaar se passie en ons verstaan albei ons liefde vir Christus. Hy is 'n jongman met soveel talent, en natuurlik energie.

***

Klik hier om meer oor Wonders van die Woord te lees en jou kopie te bestel.